Βροντάδες – Λεύκες – Πάρος

Επισκευή Ερειπωμένης Κατοικίας.

2007