Κ. Βάρναλη 61 & Σπ. Μελά – Μεταμόρφωση – Αττική

Εσωτερικές διαρρυθμίσεις και αλλαγή όψεων.

Βρεφονηπιακός Σταθμός 283,50 τ.μ.

2010