Βαν Φλιτ – Καστοριά

Επισκευή Διατηρητέου κτιρίου.

2008